Gündem:

Genç çiftçi hibe desteği kayıt nasıl yapılır? Genç çiftçi projesine giriş. Genç çiftçi projesinde başvuru nasıl yapılır? Başvuru ekranında hangi bilgileri dolduracaksınız ? İşte adım adım yapmanız gerekenler.

Yeni Çiftçi Kaydı Nasıl Yapılır ?
İlk defa sistemi kullanacaksanız öncelikle kayıt yaptırmalısınız. "https://gencciftci.tarim.gov.tr/" internet adresinden , “Yeni Çiftçi Kaydı” bağlantısına tıklayarak Yeni Çiftçi Kaydı sayfasına ulaşabilirsiniz.“Yeni Çiftçi Kaydı” sayfasındaki bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir.Özellikle aşağıdaki bilgiler Mernis üzerinden kontrol edileceği için Kimlik kartınızdaki bilgilerle birebir aynı olması önem arzetmektedir. TC Kimlik Numaranız, Adınız, Soyadınız, Baba Adınız, Cilt No. Bu sayfadaki tüm bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra “Üye Ol” butonuna tıklayarak sisteme üyelik işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. 

genç çiftçi kayıt
genç çiftçi hibe kayıt

Sisteme üyelik işlemlerinizi tamamladıktan sonra Çiftçi Girişi sayfasından TC Kimlik Numaranız ve belirlemiş olduğunuz şifrenizi ilgili kutucuklara yazıp “Kullanıcı Girişi” butonuna tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptıktan sonra dilerseniz yardım dökümanını inceleyebilirsiniz.

Genç Çiftçi Başvuru İşlemleri
“Başvuru İşlemleri” menüsünden “Yeni Başvuru” bağlantısına tıklayarak başvuru işlemlerinize başlayabilirsiniz.
genç çifçi yeni başvuru

1.Adım: Çiftçi Bilgileri
Yeni başvuru sayfasında ilk adım olan Çiftçi Bilgileri bölümünde TC Kimlik No, Adı Soyadı, Baba Adı ve Doğum Tarihi bilgileri otomatik olarak Mernis’ten gelmektedir. Üyelik esnasında girmiş olduğunuz için Telefon ve E-Posta bilgileri de otomatik olarak gelecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. Herhangi bir hata durumunda il / ilçe Müdürlüklerine durumu bildiriniz.
Sgk Durumu: Size uygun olanı listeden seçiniz.
Eğitim Durumu: Size uygun olanı listeden seçiniz. Eğer eğitim durumunuz aşağıda işaretli olanlardan birisi ise ayrıca sizden Ana Bilim Dalı bilgisi istenecektir. Ana Bilim Dalı (Eğitim Durumu yukarıdaki listeden işaretli olanlardan birisi seçildiyse): Size uygun olanı listeden seçiniz. Eğer ana bilim dalınız aşağıdaki listede yer alanlardan (Gıda, Tarım, Hayvancılık, Veteriner, Ziraat, Su Ürünleri, Ev Ekonomisi) birisi ise artı puan verilecektir.

genç çiftçi eğitim durumuBitirdiği Kurs (Varsa): Size uygun olanı listeden seçiniz.
Bitirdiği Kurs Belge No: Bitirdiği Kurs listesinden bir seçim yaptıysanız bitirdiğiniz kurs belge nosunu giriniz.
Hane Halkı Sayısı: Size uygun olan sayıyı yazınız.
Sosyal Güvenlik Kurumu: Size uygun olanı listeden seçiniz. (Sgk durumu; Güvenceli seçildiyse)
Aşağıdaki bilgilerden size uygun olanları işaretleyiniz. Eğer bunlardan size uygun olan varsa artı puan verilecektir.
genç çiftçi artı puan alma

Bu bilgileri eksiksiz doldurduktan sonra ileri butonunu tıklayarak proje bölümüne geçebilirsiniz. Yukarıda açıklamalarda bazı resimlere yer verilmiştir. Sistem açıldığında burada resimlerde verilmeyen bölümleride görebileceksiniz.

2.Adım: Proje Bilgileri
Başvuru işleminin ikinci adımı olan Proje Bilgileri bölümünde aşağıdaki bilgileri doldurunuz.
genç çiftçi proje başvuru ekranı
  •  Proje Öncesi Çiftçilik Faaliyeti: Seçiniz.
  •  Proje Öncesi Çiftçilik Faaliyet Açıklaması: Proje öncesi varsa yaptığınız çiftçilik faaliyetleri hakkında kısaca bilgi veriniz.
  •  Projenin Uygulanacağı İl ve ilçe: Seçiniz.
  •  Projenin Uygulanacağı Köy/Mahalle: Seçiniz.
  •  Proje Adı: Yazınız.
  •  Projenin Ana Konusunu: Seçiniz.
  •  Projenin Alt Konusunu: Seçiniz.
  •  Projenin Amacı: Kısaca yapmak istediğiniz projenin tanıtımı yapınız. Proje ile hedeflenme ;istenenin ne olduğu açıkça yazınız.
  •  İkametgâh ve projenin yapılacağı yerler ile ilgili aşağıdakiler seçeneklerden size uygun olanını işaretleyiniz.
genç çiftçi ikamet yeri

Eğer yukarıdaki seçeneklerden ikinci ya da üçüncüyü seçtiyseniz şu bilgiyi de doldurmalısınız:İkametgah Köy/Mahalle: İkinci seçeneği seçtiyseniz; Şu anda ikamet ettiğiniz Köy/Mahalleyi, ikinci seçeneği seçtiyseniz; ikametinizi taşıyacağınız Köy/Mahalleyi seçiniz.

Yatırım Arazisinin/İşletmesinin Mülkiyeti: Seçiniz.
Destek Verilecek: Seçiniz. (Proje Konusu “Hayvansal Üretim” seçildiyse.)
Coğrafi İşaretleme: Seçiniz. (Proje Konusu “Yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması, paketlenmesi” seçildiyse.)
Aromatik Bitkiler: Seçiniz. (Proje Konusu “Yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması, paketlenmesi” seçildiyse.)
Aşağıdaki seçeneklerden size uygun olanı seçiniz:
genç çiftçi taahhüt

Çiftçi Kayıt Sistemine üyeyim / Çiftçi Kayıt Sistemine sözleşme imzalanıncaya kadar üye olmayı taahhüt ediyorum: Başvurunuzun geçerli olabilmesi için bu seçeneği işaretlemelisiniz. Organik Tarım: Yapacağınız proje Organik Tarım kapsamındaysa bu seçeneği işaretleyiniz. İyi Tarım Uygulaması: Yapacağınız proje İyi Tarım Uygulaması kapsamındaysa bu seçeneği işaretleyiniz. Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak doldurup “İleri” butonuna tıklayarak bir sonraki adım olan Gider Kalemleri bölümüne geçiniz.

3. Adım: Gider Kalemi
Başvuru işleminin üçüncü adımı olan Gider Kalemleri bölümünde Tavsiye Projelerden birisini seçebilir ya da kendi projenizi oluşturabilirsiniz. Tavsiye Projelerden Seçmek İstiyorum. Tavsiye projelerden birini seçip “Gider Kalemi Ekle” butonuna tıkladığınızda gider kalemi otomatik olarak 30.000 TL olarak ayarlanacaktır. Tavsiye proje seçtiğinizde ayrıca kendinize ait özel bir proje oluşturamazsınız.

Tavsiye Projeler
A) Genç çiftçilerin başvuru aşamasında otuz bin TL hibeden faydalanabileceği ve uygulamakta zorunlu olduğu hayvansal üretime yönelik projeler aşağıdadır.

a) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projeleri
1) En az 7 (yedi) başlık ve en az 8 (sekiz) aylık en az 220 kg canlı ağırlığındaki besilik erkek sığır alım içerikli etçi ve kombine ırk besi projesi.
2) En az 4 (dört) başlık ve en az 9 (dokuz ) aylık dişi damızlık düve yetiştiriciliği projesi.
3) En az 40 baş sürü (38 adet dişi, 2 adet erkek) içerikli küçükbaş hayvan yetiştiriciliği projesi.

b) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projeleri:
1) En az 40 adet arılı kovan (en az 5 çıta arı basmalı), 5 adet boş kovan ve arıcılık malzemesi (1 adet; elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, maske, körük, el demiri, mahmuz), 100 kg temel petek ve 400 adet çıta içerikli arıcılık projesini,

c) Yumurtacı Tavukların Korunması ile İlgili Asgari Standartlara İlişkin Yönetmelik kapsamında, serbest sistem yumurta tavuğu ve ördek, kaz, hindi, bıldırcın yetiştiriciliği projeleri;
1) En az 500 adet içerikli serbest sistem yumurta tavuğu yetiştiriciliği projesi.
2) En az 400 adet serbest sistem kaz, ördek hindi yetiştiriciliği projesi.

d) İpekböceği yetiştiriciliği projeleri:En az 80 m2’ lik alanda, 6 paket yumurta, 1 adet termometre ve higrometre, 3 katlı kerevitler, 1 adet yaprak kıyma bıçağı ve tahtası, besleme tablaları, 200 adet plastik ağ, 1 adet aspiratör ve vantilatör ile birlikte en az 250 adet dut fidanı dikim kapasitesi olan ipek böceği yetiştiriciliği projesi.

B) Bakanlığımızca, genç çiftçilerin başvuru aşamasında otuz bin TL hibeden faydalanabileceği ve uygulamakta zorunlu olmadığı bitkisel üretime yönelik projeler aşağıdadır;

A) Kapama meyve bahçesi tesisi projeleri:

1) En az 10 (on) dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 (iki yüz elli) adet sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemli, pülverizatör ve çapa makinesi içerikli kapama meyve bahçesi tesisi projesi.
2) En az 10 (on) dekar alanda bodur ve yarı bodur olmayan en az 250 (iki yüz elli) adet sertifikalı fidan ile etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili, pülverizatör ve çapa makinesi içerikli kapama meyve bahçesi tesisi projesi
3) En az 6 (altı) dekar alanda en az 500 (beş yüz) adet yarı bodur sertifikalı fidan ile basınçlı sulama sistemi veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli kapama bahçe tesisi projesi.
3) Enaz4(dört)dekaralandaenaz800(sekizyüz)adetbodursertifikalıfidanilebasınçlısulama sistemli ve askı sistemi veya terbiye sistemi ile pülverizatör veya çapa makinesi içerikli kapama bahçe tesisi projesi.
4) En az 5 (beş) dekarlık alanda en az 1.250 (bin iki yüz elli) adet sertifikalı fidanı ile basınçlı sulama sistemli veya etrafı tel (dikenli-kafes tel) ve direk (beton-demir direk) ile çevrili ve askı sistemi veya terbiye sistemin ile çapa makinesi veya pülverizatör veya içerikli bağcılık projesi.
5) En az 4 (dört) dekarlık alanda en az 2.000 (iki bin) adet sertifikalı fidan ile askı sistemi veya terbiye sistemi ile çapa makinesi veya pülverizatör içerikli ahududu yetiştiriciliği projesini,


8) En az 5 (beş) dekarlık alanda en az 20.000 (yirmi bin) adet fide ve basınçlı sulama sistemli ile kapama malçlı ve pülverizatör içerikli çilek yetiştiriciliği projesini
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

TEOG sınavı ne zaman? 9 Nisan Cuma tatil mi?
8. sınıf öğrencilerin merakla beklediği TEOG 2. dönem sınavı için geri sayım başladı. 2. Dönem TEOG...

Haberi Oku