Gündem:

Gelir vergisi beyannamelerini vermek için süre yarın 31 Mart Perşembe günü doluyor. Kimler gelir vergisi beyannamesi verecek? Gelir vergisi beyannamesi internet üzerinden verilebilir mi?

 Gelir vergisi beyanında bulunacak vatandaşlar bu seneden itibaren online olarak bu işlemi gerçekleştirebilecek. Geçen sene sadece kira gelirlerinin sunulması için açılan e-beyanname sistemi bu seneden sonra Gelir Vergisi Beyannamesi verecek mükellefler için de aktif hale getirildi.

Kira gelirinin nekadarı vergiden istisna.

Kira beyannamesi verilmesi gereken tutar 2015 yılı gelirleri için 3600 TL. Eğer kira geliriniz 3600 TL nin altında ise beyanname vermenize gerek kalmayacak. Bu tutar vergiden istisna tutulan rakam. Bu rakam toplam kira geliri üzerinden hesaplanmaktadır. Konutlar ayrı ayrı değerlendirmeye alınmaz.

Toplam kira geliri 3600 Liranın üzerinde ise ne yapacaksınız.

Toplam kira geliri 3600 Liranın üzerinde olursa, toplam kira gelirinizden istisna olan 3600 TL'yi düşerek beyanname vermeniz gerekiyor.
Kira istisnası ile ilgili önemli bir ayrıntı ise şöyle; Kira gelirinizin yanında mesleki kazancını bildirmek zorunda olan kişiler kira istisnası uygulamasından faydalanamıyor. Bunun dışında kira istisnası üzerinde gelir elde edenler, beyan gerekip gerekmediğine bakılmaksızın elde ettikleri ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye gelirleri ve diğer kazançları toplamı 106 bin TL’yi aşıyorsa kira geliri istisnasından yararlanamıyor.

Kredi ile ev aldıysanız gider gösterebilirsiniz.

Özellikle evi yeni olanlar ve kredi ile almış olanlar beyanname doldururken kesinlikle “gerçek yöntem”i seçmeli. Çünkü kiraya vereceğiniz ev için harcanan borçlar, bu borçların faiz giderleri ve daha da önemlisi evi satın aldığınız yıldan itibaren 5 yıl süre için konutu satın aldığınız rakamın %5’ini gider olarak yazabiliyorsunuz.

Sistemle ilgili alanlardaki vergi hesaplamaları otomatik yapılacak. Hazır beyan sisteminden yurtdışında yaşayan vatandaşlar da yararlanabilecek.

Mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi üzerinden vergi dairesi şifresi veya güvenlik sorularını cevaplayarak sisteme giriş yapabilecek.

Ebeyanname sistemine ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayınız.

intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/

Kira geliri (gayrimenkul sermaye) iradı nedir ?
193 Sayılı GVK’da belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir ve belli koşullar altında gelir vergisine tabi tutulmaktadır.

Sadece mesken kira geliri elde edenler hangi hallerde beyanname verirler?


Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2015 yılı için istisna tutarı olan 3.600 TL’yi aşması halinde GMSİ beyannamesi verirler. 2015 yılı içerisinde 3.600 TL ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.

Sahibi oldukları konutları kiraya verenler elde ettikleri kira gelirinden oturdukları konut veya lojman için
ödedikleri kira bedelini gider olarak indirilebilirler mi?


Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek gider yöntemini seçmesi durumunda oturdukları konut veya lojman için ödedikleri kira bedelini gider olarak düşebilirler.

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde hangi gider yöntemi seçilmelidir?

Götürü Gider Yöntemi: Bu usulde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın % 25’i götürü gider olarak hasılattan indirilir.
Gerçek Gider Yöntemi: Bu usulün seçilmesi durumunda, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen giderler indirilebilir. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekmektedir.

Gerçek gider olarak indirilecek harcamaların tutarları nasıl hesaplanır?

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, gayrisafi hasılattan indirilebilecek gerçek giderlerin toplam tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

İndirilebilecek Gider = (Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat) / Toplam Hasılat
Vergiye Tabi Hasılat = Toplam Hasılat – Konut Kira Geliri İstisnası

Örneğin, 2015 yılında 10.000 TL kira geliri elde eden bir mükellefin bu yıl içinde yaptığı indirilebilir nitelikteki harcamalar toplamı 2.000 TL’dir. Konut kira geliri istisnasından yararlanan bu mükellefin gerçek gider yöntemini seçmesi halinde indirilebilecek gideri ne kadardır?

Vergiye tabi hasılat = 10.000 – 3.600
= 6.400
İndirilebilecek gider = (2.000 x 6.400) / 10.000
= 1.280 TL

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler ne zaman gerçek gider yöntemine dönebilirler?

Götürü gideri yöntemini seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemez. Gerçek gider yönteminden yararlanan mükellefler ise istedikleri zaman götürü gider yönteminden faydalanma hakkına sahiplerdir.
Örneğin 2013 yılında ilk defa götürü gider yöntemini seçen bir mükellef 2014 yılında da götürü gider yöntemini seçmek zorundadır. Mükellef 2015 yılında ise gerçek gider yöntemini seçebilir.

Diğer Konular

Meskenlerde elde edilen kira gelirleri beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2015 yılı için 3.600 TL’lik istisnadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.

Vergi kesintisine (tevkifata) tabi işyeri kira gelirleri elde edenler, kira gelirlerinin brüt tutarı 2015 yılı için beyanname verme sınırı olan 29.000 TL’yi aşması halinde beyanname verirler.
Vergi kesintisine tabi olmayan işyerlerinden kira geliri elde edenler ise 2015 yılı için beyanname verme sınırı olan 1.500 TL’yi aşması halinde beyanname verirler.

İşyeriyle birlikte mesken kira geliri de elde edilmesi halinde mesken kira gelirinin 3.600 TL istisna tutarı düşüldükten sonraki kalan tutarı ile işyeri kira geliri toplamının brüt tutarının 29.000 TL yi aşması halinde mükellefler hem işyeri hem de mesken kira gelirini beyan etmek zorundadır. Mesken kira geliri eğer 3.600 TL tutarının altında ise toplamaya dahil edilmez.

Kira geliri (GMSİ) dışında ücret kazancı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan bir veya birkaçı olması durumunda beyanname bu sistem üzerinden verilebilir. Beyannamenin verilip verilmeyeceği beyanname vermeli miyim? menüsünden öğrenilebilir.Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

TEOG sınavı ne zaman? 9 Nisan Cuma tatil mi?
8. sınıf öğrencilerin merakla beklediği TEOG 2. dönem sınavı için geri sayım başladı. 2. Dönem TEOG...

Haberi Oku